Privacy verklaring

OVER KAPSALON MONIQUE VAN DE SCHRAAF
Kapsalon Monique van de Schraaf wordt beheerd door Monique van de Schraaf
Gravenbos 8
2134 LJ
Hoofddorp
Kvk :34064933
info@kapsalonmoniquevandeschraaf.nl
www.kapsalonmoniquevandeschraaf.nlkapsalon Monique van de Schraaf neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
BESCHERMING PERSOONGEGEVENS
Kapsalon Monique van de Schraaf zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/verstrekken.
Kapsalon Monique van de Schraaf verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens bescherming [AVG] en de telecommunicatiewet.
WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK ?

Wanneer je bent ingeschreven voor de kapsalon Monique van de Schraaf nieuwsbrief, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor producten of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.
Kapsalon Monique van de Schraaf verwerkt alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn :
• Voor - en achternaam
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Website
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• KVK nummer
• IP –adres
MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Voor het verzenden van nieuwsbrieven
• Voor het maken van afspraken.
• Voor het opslaan van persoonlijke kassa-activiteiten
• Om een offerte te kunnen maken
JOUW GEGEVENS  op www.kapsalonmoniquevandeschraaf.nl
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te alle tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Kapsalon Monique van de Schraaf.
Je emailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
LINKS

Op de website van Kapsalon Monique van de Schraaf kun je eventueel links naar externe websites aantreffen.
Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.kapsalonmoniquevandeschraaf.nl om.
Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies.
Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie-of privacyverklaring van desbetreffende website.
BEWAARTERMIJN
Kapsalon Monique van de Schraaf bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn email , zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Wanneer jij je uitschrijft voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief worden je persoonsgegevens uiterlijk binnen 30 dagen uit het systeem verwijderd.
De gegevens in het boekhoudsysteem bewaart  Kapsalon Monique van de Schraaf minstens 7 jaar , o.a om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen.
De gegevens in onze boekhouding worden tenminste 7 jaar bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen.

RECHT
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Kapsalon Monique van de Schraaf je gegevens niet meer zal verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming , die plaatsvond voor deze intrekking.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Kapsalon Monique van de Schraaf zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
Je kunt je verzoek aan mij mailen via info@kapsalonmoniquevandeschraaf.nl
WIJZIGINGEN
Kapsalon Monique van de Schraaf behoudt te allen tijde het recht om mijn privacybeleid te wijzigen.

BEVEILIGING
Kapsalon Monique van de Schraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het e-mail adres info@kapsalonmoniquevandeschraaf.nl